micro Inverter 150W DC12V-AC220V-B

Giá: 140.000₫ Còn hàng

150W Micro-Inverter Battery DC12V AC220V Liter Variant Boosting Transformer Power Conversion Circuit Board

150W Micro-Inverter Battery DC12V AC220V Liter Variant Boosting Transformer Power Conversion Circuit Board
Input: DC12V (anda bisa meninggalkan pesan jika anda membutuhkan 24 V)
Output: AC 0-110V-172V-200V-220V
Static current:50mA
V0--V2 = 110 V
V0--V3 = 175 V
V0--V4 = 200 V
V0--V5 = 220 V
V5--V4 = 20 V
V5--V3 = 45 V
V5--V2 = 110 V
V4--V3 = 28 V
V4--V2 = 90 V
V3--V2 = 62 V

Ứng dụng sản phẩm
Tags: