Gia Công Bấm Dây

* ACE Electronics hỗ trợ nhận gia công các loại dây cáp
   - Hỗ trợ nhận gia công làm các loại dây bus sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.
   - Hỗ trợ nhận gia công bấm các loại dây tín hiệu, dây nguồn, sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.