Hút Chì, & Dây Hút Chì

Bút Hút Chân Không IC X-939
Bút Hút Chân Không IC MULTI-A
Bút hút chân không IC bạc 939
Ống Hút Chì  GOOT GS-100
Dây hút chì CP- 3015- GOOT WICK
Dây Hút Chì CP-3515- GOOT WICK
Dây hút chì CP-  2515- GOOT WICK
Dây hút chì CP-2015- GOOT WICK
MNC-8

MNC-8

85.000₫
line desoldering 3515
Suction Tin Desoldering  AC-01