Connectors

Đầu cos pin rỗng E7508
Test board FR4 1 side 3x7cm
Test board FR4 1 side 4x6cm
Test board FR4 1 side 5x7cm
Test board FR4 1 side 6x8cm
Test board FR4 1 side 7x9cm
Test board FR4 1 side 8x12cm
Test board FR4 1 side 9x15cm
Đầu DB9 Đực Chuẩn RS232
Kim test bo PA125-Q2 Gold
Kim test bo PA125-Q1 Gold
RJ45  8P8C 21MM Socket Right Angle
GSM antenna 3M-20cm-5DB
GSM antenna 3M-26cm-12db
GSM antenna 3M-18cm-9DB
USB male to Dip 2.54mm