Radial 3mm

LED 3mm Chung Anode Xanh Đỏ
LED 3mm Trắng
LED 3mm Xanh Dương
LED 3mm Màu Vàng
LED 3mm Xanh Lá
LED 3mm Màu Đỏ