LED 1206

LED 1206 Màu Xanh lá
LED 1206 Màu Xanh Dương
LED 1206 Màu Trắng
LED 1206 Màu Vàng
LED 1206 Màu Đỏ