Size 0603

LED 0603 Màu Trắng
LED 0603 Màu Yellow
LED 0603 Màu Xanh Dương
LED 0603 Xanh Lá
LED 0603 Màu Đỏ