MosFets & Fets Chân Cắm

UC3843BN Pindip

UC3843BN Pindip

3.200₫
FS6S1565RBYDTU

FS6S1565RBYDTU

50.000₫
IRF6N60

IRF6N60

9.500₫
IRF4110PBF

IRF4110PBF

30.000₫
WFF8N65L

WFF8N65L

7.500₫
2SK3878

2SK3878

21.000₫
IRF9540N

IRF9540N

6.500₫
IRF540N

IRF540N

8.500₫
IRFB4019PBF

IRFB4019PBF

27.000₫