Size 0402

LED 0402 Màu Vàng
LED 0402 Màu Xanh Dương
LED 0402 Màu Đỏ
LED 0402 Màu Xanh lá