LCD Character

LCD 1602 3.3V blue

LCD 1602 3.3V blue

50.000₫
LCD1604-Y

LCD1604-Y

80.000₫
LCD0802A Hiển Thị 8x2 Vàng
LCD1604-B

LCD1604-B

80.000₫
Mạch LCD 1602 Keypad Shield
LCD2002-Y

LCD2002-Y

75.000₫
LCD2002-B

LCD2002-B

75.000₫
LCD2004A-Y

LCD2004A-Y

90.000₫
LCD2004A-B

LCD2004A-B

90.000₫
LCD Arduino 6 Digit
LCD 4 Digit

LCD 4 Digit

50.000₫
LCD 50*23

LCD 50*23

45.000₫
LCD  181*60mm 70pin

LCD 181*60mm 70pin

170.000₫
LCD  174*130mm 152pin
LCD  153*46m 56pin

LCD 153*46m 56pin

80.000₫