Gia Công CNC Hộp Điện Tử

* ACE Electronics hỗ trợ nhận gia công CNC các loại Vỏ Hộp Nhựa, Hộp Nhôm
   - Hỗ trợ nhận gia công CNC các loại  Hộp nhựa, Hộp Nhôm sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.