Kim Test

Kim test bo PA125-Q2 Gold
Kim test bo PA125-Q1 Gold
PL50-LM2 gold-nickel
Kim test bo PA125-H Gold- Nickel
Kim test bo PA125-H Gold
Kim test bo PA125-A Gold Nickel
Kim test bo PA125-E Gold
Kim test bo PA125-E Gold Nickel
PA125-Q gold-nickel
Kim test bo PA125-B Gold Nickel
Kim test bo PA125-B Gold
Vỏ kim test bo- R125-4S