RFID 125KHz

Thẻ Trắng RFID 125Khz 1mm
Thẻ RFID 125Khz - 08 Vàng
Thẻ RFID 125Khz - 06 Xám
Thẻ RFID 125Khz IZU
Thẻ RFID 125Khz - 04 1mm 3M
Thẻ RFID 125Khz - 09 Vàng
Thẻ RFID 125Khz - 09 Đen
Thẻ RFID 125Khz - 09 Cam
Nhẫn RFID 13.56Mhz

Thẻ RFID CST

Liên hệ
Thẻ Trắng RFID 125Khz 2mm
Thẻ RFID 125Khz - 08 Tím
Thẻ RFID 125Khz - 08 Vàng
Thẻ RFID 125Khz - 06 Xám
Thẻ RFID 125Khz 06 Xanh
Thẻ RFID 125Khz - 06 Đỏ