LCD2002-B

Giá: 120.000₫ Còn hàng

Characters Displayed x Lines    20 x 4

Characters Displayed x Lines    20 x 4,                               
Dimensions: 98 x 44 x 14 mm (max)
Viewing area: 62.0 x 18 mm,
Backlight    Bleu LED
Supply Voltage For Logic: 5V 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: