Services Cable Processing

Người đăng: Support | 06/05/2017

* ACE Electronics  hổ trợ nhận gia công các loại dây cáp
   - Hổ trợ nhận gia công làm  các loại dây  bus sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.
   - Hổ trợ nhận gia công bấn các loại dây tính hiệu, dây nguồn, sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.

Thảo luận về chủ đề này