LCD1604-B

Giá: 130.000₫ Còn hàng

Model       : LCD1604-B

Model       : LCD1604-B,                               
Show        : 16 Character x 4 lines 62.0×25.0 mm
backColor : Blue
Size          : 87.0×60.0×14.0 mm
Voltage     : 5.0V

 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: