A4988 module

Giá: 28.000₫ Còn hàng

A4988 Stepper Motor Driver Module Stepper Driver Board Heat Sink

A4988 Stepper Motor Driver Module Stepper Driver Board Heat Sink

Ứng dụng sản phẩm
Tags: