SM-ACDC-24

Giá: 60.000₫ Còn hàng

24V0.4A switching power supply AC to DC

MODEL SM-ACDC-24,                                                                      
Module size 49*21*22mm
Input : 220Vac   
OutPut : 24Vdc - 400mA

Ứng dụng sản phẩm
Tags: