KSD9700 -70

Giá: 6.000₫ Còn hàng

Bimetal Temperature Control Switch Thermostat

Bimetal Temperature Control Switch Thermostat
Max. Voltage: 250V
Max. Current: 5A
Model Number: KSD9700
Operating Temperature: 70℃
Length :: Appr.70-80mm
Voltage : 250V

​  data sheet

Ứng dụng sản phẩm
Tags: