JZC-32F 012-HS

Giá: 10.000₫ Còn hàng

HF32F-12V-HS 4 feet a normally open 5A 250VAC JZC-32F-005-HS3

HF32F-12V-HS 4 feet a normally open 5A 250VAC JZC-32F-005-HS3

Ứng dụng sản phẩm
Tags: