FT245BM

Giá: 75.000₫ Còn hàng

USB Interface IC USB to Parallel FIFO IC LQFP-32

USB Interface IC USB to Parallel FIFO IC LQFP-32,                                                               
PUSB Interface IC    
Standard:    USB 2.0    
Speed:    High-Speed    
Operating Supply Voltage:    3 V to 5.25 V    
Operating Supply Current:    25 mA    
Mounting Style:    SMD/SMT    
Package /     LQFP-32

​  data sheet

 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: