FT232RL module

Giá: 40.000₫ Còn hàng

FT232RL 3.3V FT232 FT232RL USB to TTL Convertor Module

FT232RL 3.3V FT232 FT232RL USB to TTL Convertor Module
TTL / CMOS level
RXD / TXD indicator
Powered by USB
 5V / 3.3V for choice
Supports Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, Mac OS 9, Mac OS X & Linux 2.40.

Ứng dụng sản phẩm
Tags: