26LS31CM

Giá: 11.000₫ Còn hàng

26LS31M Quad High Speed Differential Line Driver

26LS31M Quad High Speed Differential Line Driver,                                                                                                

Package / 16-SOIC

​  data sheet

Ứng dụng sản phẩm
Tags: