Services Cable Processing

* ACE Electronics  hổ trợ nhận gia công các loại dây cáp
   - Hổ trợ nhận gia công làm  các loại dây bus sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.
   - Hổ trợ nhận gia công bấm các loại dây tính hiệu, dây nguồn, sử dụng trong bo mạch điện tử theo yêu cầu.

gi