HM-10

Giá: 60.000₫ Còn hàng

BLE 4.0 Module CC2540 CC2541 iBeacon HM-10 Twin Crystal 

BLE 4.0 Module CC2540 CC2541 iBeacon HM-10 Twin Crystal 
Bluetooth Module : HM-10S-A 
 Size: 13 * 28 * 2.2 mm  
Version: BLE V4.0   
Hardware: CC54x; On board 32MHz; On Board 32.768KHz 
Firmware: V608/V704 

Ứng dụng sản phẩm
Tags: