Danh mục TRANFOMER
Hình ảnh Tên sản phẩm Mô tả Giá bán
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=1.0 W
17000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=1.2W
19000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=1.5W
22000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=2.0W
23000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V x 2 , P=2.0W
24000 VND
IN: 220VAC, OUT: 24V , P=2.0W
24000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=2.5W
25000 VND
IN: 220VAC, OUT: 24V , P=2.5W
25000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=3.0 W
28000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=4.5W
32000 VND
IN: 220VAC, OUT: 12V , P=10W
64000 VND